bcdgroup.cz bcdgroup.cz - BCD Group

bcdgroup.czWebsite Profile

Title: BCD Group
Keywords:
Description:BCD Group O nás Projekty Napsali o nás Eventy Partne?i Kontakty # O BCD Group BCD Group je mezinárodním seskupením několika developerskyc
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

bcdgroup.cz Information

Website / Domain:bcdgroup.cz
Website IP Address:81.2.195.73
Domain DNS Server:ns2.ignum.cz,ns1.ignum.com

bcdgroup.cz ranks

Alexa Rank:21030548
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bcdgroup.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,864
Daily Revenue:$13
Monthly Revenue:$399
Yearly Revenue:$$4,864
Daily Unique Visitors:1,226
Monthly Unique Visitors:36,780
Yearly Unique Visitors:447,490

bcdgroup.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9
Date Thu, 20 Sep 2018 05:50:34 GMT

bcdgroup.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

bcdgroup.cz Similar Website

Domain WebSite Title
bcdgroup.com Home - BCD Group
bcdinternational.com BCD Group, Inc.
bullcitydesigns.com BCD
thebcd.co.uk The BCD
bcd.com.ar :: BCD
benitacooperdesign.com BCD
bcd.bz BCD
hoardingsaustralia.com.au BCD Group - Demolitions, Hoardings Australia, Waterproofing, Surface Worx, Labour Logistics
bcdgroup.com.au BCD Group - Demolitions, Hoardings Australia, Waterproofing, Surface Worx, Labour Logistics
bcdconstruction.com BCD Construction
highlightsafaris.com ...BCD Travel...
bcdtravel.kr BCD Travel
blancocountydemocrats.org BCD Homepage
bcd.cz BCD zmrzliny
victoriasjewelrybcd.com Jewelry BCD
bcdenergy.ie BCD Energy
bcdlens.com BCD Lens
bcdtravel.us BCD Travel

bcdgroup.cz Alexa Rank History Chart

bcdgroup.cz aleax

bcdgroup.cz Html To Plain Text

BCD Group O nás Projekty Napsali o nás Eventy Partne?i Kontakty # O BCD Group BCD Group je mezinárodním seskupením několika developerskych spole?ností s bohatymi zahrani?ními zku?enostmi. Stojí nap?íklad za vystavbou nového města v Izraeli, nákupního centra v Belgii nebo st?ední ?koly v anglickém Manchesteru. >>> Více V ?eské republice p?sobí od roku 2001 a realizuje projekty p?edev?ím v Praze: reziden?ní ?tvr? Nad Rokytkou ve Vyso?anech (v I. a? IV. etapě mají v?echny byty ji? své majitele v V. etapě zbyvají poslední volné byty), dokon?eny bytovy d?m Trojská brána a p?ipravovany projekt Aleje, díky kterému na ji?ním okraji Prahy vznikne, na plo?e 1,3 milionu m2, nové město pro bydlení, práci i zábavu. NA?E VIZE A STRATEGIE Jeliko? máme bohaté zku?enosti a dostate?né finan?ní prost?edky, zamě?ujeme se na dlouhodobé cíle. Chceme nadále upevňovat a posilovat na?i pozici mezi p?edními developerskymi spole?nostmi na ?eském trhu a klient?m v?dy nabízet kvalitu a stabilitu. >>> Více Nestavíme pouze malé a izolované bytové projekty. Na?í vizí je p?edev?ím vytvá?et komplexní městské celky v pe?livě vybranych lokalitách, které p?etvá?íme v p?íjemná místa klidného bydlení i spole?enského a ekonomického ?ivota. Plně si uvědomujeme, ?e tento náro?ny typ developmentu klade velké nároky na propracovanou koncep?ní p?ípravu i d?slednou realizaci. Proto v?dy ke ka?dému projektu p?istupujeme s maximální citlivostí a zodpovědností. Na?e pé?e o klienty nekon?í s poslední polo?enou cihlou. Naopak kvalitu následného klientského servisu pova?ujeme za zásadní a budeme ji nadále rozvíjet. NA?E HODNOTY KVALITA ZKU?ENOSTI A KNOW-HOW VYSOKé CíLE ZODPOVěDNOST A STABILITA VYTVá?ENí PROST?EDí PRO SPOKOJENY ?IVOT >>> Více KVALITA Kvalita p?ípravy projekt? (v?etně architektonického návrhu) a jejich realizace (materiály, standardy, provedení). V neposlední ?adě také kvalita ve?kerych slu?eb pro klienty – a to nejen po dobu realizace projekt?, ale i po jejich dokon?ení. ZKU?ENOSTI A KNOW-HOW Na světovém i ?eském trhu nemovitostí p?sobíme ?adu let. Díky tomu m??eme p?i p?ípravě a realizaci projekt? vyu?ívat na?e dlouholeté zku?enosti a osvěd?ené know-how. VYSOKé CíLE Díky na?im zku?enostem a know-how si m??eme klást vysoké cíle a nebát se velkych věcí. ZODPOVěDNOST A STABILITA Staráme se o promy?leny rozvoj vybranych lokalit a p?istupujeme k nim s respektem a zodpovědností. Jednáme v?dy otev?eně. Pro na?e klienty a obchodní spole?níky jsme spolehlivym partnerem, ktery vyu?ívá svych mnoholetych zku?eností z ?eské republiky i ze zahrani?í. VYTVá?ENí PROST?EDí PRO SPOKOJENY ?IVOT Na?e projekty jsou propracované do posledního detailu. Nestavíme jen izolované bytové objekty, ale spolu s nimi rozvíjíme i okolní infrastrukturu. Realizujeme a p?ipravujeme projekty velkého rozsahu, které proměňují p?vodní ?asto zanedbané oblasti, jako jsou nap?. brownfieldy, v nová ?ivoucí centra. P?etvá?íme tak celé lokality v p?íjemné prost?edí, kde se lidem dob?e ?ije i pracuje. Pro komer?ní subjekty na?e projekty vytvá?ejí nové investi?ní p?íle?itosti. # Copyright ? BCD Group 2012

bcdgroup.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sat May 13 21:20:20 2017
domain: bcdgroup.cz
registrant: SB:IGNUM-S43742-PWC
admin-c: SB:IGNUM-S43742-PWC
nsset: IGNUM
keyset: IGNUM
registrar: REG-IGNUM
registered: 23.03.2007 05:45:00
changed: 30.12.2011 01:27:22
expire: 23.03.2019
contact: SB:IGNUM-S43742-PWC
org: B.C.D. s.r.o.
name: Katarína Sykorová
address: Pra?ská 55
address: Jílové u Prahy
address: 254 01
address: CZ
e-mail: postmaster@bcdgroup.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 21.03.2007 15:45:00
changed: 16.02.2012 11:42:02
nsset: IGNUM
nserver: ns1.ignum.com
nserver: ns2.ignum.cz (217.31.48.201, 2001:1ab0:7e1e:2::5)
tech-c: IGNUM-DOMENY
registrar: REG-IGNUM
created: 04.10.2007 15:19:01
changed: 13.12.2012 16:18:08
contact: IGNUM-DOMENY
org: IGNUM, s. r. o.
name: Miroslav Semera
address: Vinohradská 190
address: Praha 3
address: 130 61
address: CZ
phone: +420.603111111
e-mail: jobot@ignum.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 13.12.2012 10:40:09
changed: 14.12.2012 14:43:03
keyset: IGNUM
dnskey: 257 3 13 /ml1yEj/W88UjcQ7MCq+7W+vSs1P5NsP3fnhZxBSMn7NIXH9AS7Il+AROwuurb4OcLpMn3J2nE7FFMsf+fbypA==
tech-c: IGNUM
registrar: REG-IGNUM
created: 22.12.2011 12:52:38
changed: 25.04.2017 13:13:56
contact: IGNUM
org: IGNUM, s.r.o.
name: Robert Proke?
address: Vinohradská 190
address: Praha 3
address: 130 61
address: CZ
phone: +420.603111111
fax-no: +420.296332222
e-mail: helpdesk@ignum.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 17.03.2008 14:43:09
changed: 09.05.2013 10:48:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en